Zakopane, Poland, 2004

Photo Album taken in Zakopane, Poland, 2004:

Advertisements

Poland-Slovakia Mountains, 2004

Photo Album taken Poland & Slovakia, 2004:

“The other Warsaw”, Poland, 2012

Photo Album made in Warsaw, Poland:

Torun, Poland, 2012 (III)

Photo Album made in Torun, Poland:

Torun, Poland, 2012 (II)

Photo Album made in Torun, Poland:

Torun, Poland, 2012

Photo Album made in Torun, Poland:

Warsaw, Poland, 2012

Photo Album made in Warsaw, Poland: