Aleppo-Antakia, Syria-Turkey, 2008

Photo album made in Syria & Turkey:

Advertisement

Aleppo, Syria, 2008 (IV)

Photo album made in Aleppo, Syria:

Homs, Syria, 2008

Photo album made in Homs, Syria:

Palmyra, Syria, 2008 (III)

Photo album made in Palmyra, Syria:

Palmyra, Syria, 2008 (II)

Photo album made in Palmyra, Syria:

Palmyra, Syria, 2008

Photo album made in Palmyra, Syria:

Latakya-Palmyra by bus, Syria, 2008

Photo album made in Syria:

Latakya, Syria, 2008

Photo album made in Latakya, Syria:

Aleppo-Latakya by train, Syria, 2008

Aleppo, Syria, 2008 (III)

Photo album made in Aleppo, Syria:

Aleppo, Syria, 2008 (II)

Photo album made in Aleppo, Syria:

Aleppo, Syria, 2008

Photo album made in Aleppo, Syria:

From the Syrian-Turkish border to Aleppo, Syria

Food, Sudeleste 2008

Food’s album, with photos taken in Turkey, Syria and Serbia:

Markets, Sudeleste 2008

Markets’ album, with photos taken in Turkey and Syria:

Sunset, Sudeleste 2008

Serbia, Syria, Turkey, Romania, Slovakia:

Landscapes, Sudeleste 2008

Serbia, Syria, Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine:

Alepo, Syria, 2008

People of Syria, Sudeleste 2008

Palmyra, Syria, 2008